Focus op afname van borstkankersterfte

De afgelopen jaren hebben we veel jonge vrouwen zien overlijden aan borstkanker. Niemand weet waarom juist zijn overleden. Patiënten met slechte prognoses leven nog en patiënten met een gunstige prognose kwamen te overlijden. Er moeten redenen zijn waarom sommige borstkankers dodelijk zijn, ondanks alle behandelingen. Daarom moet er gezocht worden naar die kenmerken in een tumor die maken dat patiënten er dood aan gaan. Door inzicht in die kenmerken, kunnen er manieren gevonden worden om die tumor gerichter te behandelen. Zodat uiteindelijk minder patiënten sterven. Lang niet iedereen is bezig met de doelstelling om de sterfte te verminderen. Wij willen die focus brengen, de bal op de stip leggen. BORSTKANKERactie wil dat bij iedereen die professioneel met borstkanker te maken heeft, de kerndoelstelling – dat er minder mensen aan borstkanker sterven – op de voorgrond komt te staan. Als onafhankelijk kritische partij wil zij hier een verbindende rol vervullen en de kernonderwerpen uit haar doelstelling binnen de borstkankerzorg centraal stellen. Daartoe gaat zij discussies aan met zorgverleners, patiëntenorganisaties, onderzoekers, industrie en fondsenwervende organisaties.

@brstknkractie: Generating...